Implementation Manager

 

Implementation Manager
– strategisk ansvar for implementering i national skala

Er du PARAT til en udfordrende stilling med en stor strategisk opgave, hvor du skal implementere trafikselskabernes nye fælles platform for afvikling af flextrafik?

Så er vi PARAT til at blive din nye arbejdsplads. PARAT er sammensat af ordene i vores værdigrundlag: Problemløsende, Aktiv, Resultatskabende, Ansvarlig og Tillidsfuld tilgang til tingene.

Jobbet

Med reference til projektchefen får du det strategisk ansvar for, at sikre implementering af et nyt system til understøttelse af hele FlexTrafikken i Danmark. Det gør du i tæt samarbejde med en lang række nøglepersoner hos vores ejere, de fem største trafikselskaber. Systemet skal være i fuld drift medio 2024. Flextrafikken anvendes i både den kommunale- og regionale sektor, hvor 275.000 borgere hvert år bliver befordret af vognmænd som trafikselskaberne indgår aftale med. I gennemsnit planlægger vi næsten 16.000 rejser dagligt.

Du indgår i FlexDanmarks kompetente projekt-team og du skal arbejde tæt sammen med trafikselskabernes projektledere for at realisere målene for implementeringen. Du vil få ansvar for, at  målene nås, ligesom du vil få medansvar for, at gevinsterne ved indførsel af systemet realiseres gennem trafikselskabernes projektorganisationer. Du skal sikre, at FlexDanmark kan nå målene for implementeringen, uden at det påvirker den eksisterede drift i overgangen til den nye platform. Det gør du ved at være struktureret i din tilgang, sikre dokumentation og tydeligt sikre de fornødne aftaler for at mål og planer kan overholdes.  

Du sætter tydelige mål for arbejdet, og i det inspirerende samarbejde med dig vil dine samarbejdspartnere forstå, hvorfor det er vigtigt at forfølge mål, budget, kvalitet og tidsplan for implementeringen. Du ved at rapportering af fremdrift og brug af eskalationsprocedurer er en del af at gennemføre strategiske projekter. Du inddrager, involverer og informerer rettidigt, så hele projektets organisation arbejder ud fra de bedste forudsætninger og kan træffe de rette beslutninger.

Om dig

Du har sandsynligvis en længerevarende, videregående uddannelse. Du har interessen for at arbejde i en politisk styret organisation, som skaber værdi med en samfundskritisk drift. Hvis du har erfaring med Statens projektmodel og PRINCE2 vil det blive betragtet som en fordel.

 

Du har erfaring med at planlægge og realisere implementering af store driftskritiske, og gerne offentlige, IT-projekter. Du har opbygget en stor viden, hvor du ved at struktur, planer, overblik og tydelighed om mål for implementering er nøgler til at blive en succes.

 

Dine personlige egenskaber bærer først og fremmest vilje til at skabe resultater med en engageret og professionel tilgang. Selv de sværeste opgaver kan du sætte dig i spidsen for, fordi du bevarer overblikket og fortæller andre, hvor det er, de skal hen. Du er effektiv og fleksibel, og med dit humør og gå-på-mod får du fortsat samspillet til at være optimalt. Du finder altid den gunstigste vej, også der hvor andre farer vild. Du er således åben for indtryk og behov, men også vedholdende, når du skal indfri dit ansvar for dine mål.

Vi tilbyder dig

En udfordrende og unik udviklingsmulighed i en moderne virksomhed, som udfolder sig i skønne lokaler og omgivelser centralt beliggende i Aalborg.

Du får knap 120 dedikerede og fagligt kompetente kolleger I FlexDanmark og et netværk af samarbejdspartnere i trafikselskaberne, som har dyb forretningsmæssig ekspertise og vil være med til at sikre din succes.

FlexDanmarks ledere og medarbejdere har et solidt fællesskab med en aktiv personaleforening og mangeartede sociale aktiviteter.

Vi tilbyder gode kantineforhold med frivillig madordning og kaffe-, the- og frugtordning.

Løn, pension og arbejdsforhold vil være i henhold til overenskomsten på det kommunale område og vil matche dine kvalifikationer.

Skal det være dig?

Så send din ansøgning og CV via jobsøgningsfunktionen på vores hjemmeside www.flexdanmark.dk senest den 15. august 2021. Samtaler afholdes den 20. august, evt. 2. samtale den 25. august

Vi anvender talenttest og der skal forevises straffeattest ved ansættelse.

 

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektchef Thomas Bjerre på 81 72 20 99 eller på tjb@flexdanmark.dk. (ferie i uge 29 til 31).

Vil du vide mere om FlexDanmark, se vores fælles ledelsesgrundlag og Projektchef Thomas Bjerres personlige ledelsesgrundlag, finder du det på vores hjemmeside www.flexdanmark.dk

Om FlexDanmark

FlexDanmark er ejet af Danmarks fem største trafikselskaber. I samarbejde med trafikselskabernes leverandører og kunder, udvikler og implementerer vi nye services til flextrafik. Flextrafik er trafikselskabernes tilbud om at levere kritisk, individuel personbefordring med kollektiv mobilitet. I flextrafikken starter der i gennem snit en rejse hvert tredje sekund. Vi håndterer kritisk systemunderstøttelse, systemovervågning og -support af flextrafik-systemerne. Flextrafikken er planlagt fleksibelt efter passagerernes behov. FlexDanmark driver endvidere et ContactCenter, hvor vi håndterer bestillingsmodtagelse og trafikstyring til trafikselskabernes flextrafik.

FlexDanmark har et årligt budget på ca. 75 mio. kr. Vi hjælper vores ejere med at gennemføre flextrafik-kørsel for over 1 mia. kr. om året. Vi er en organisation med knap 120 ansatte, der stræber efter fælles succes med forankring i vores værdier.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 15. august 2021