Quality Manager - specialist med stor erfaring i processer og kvalitetsledelse

 

FlexDanmark

Quality Manager - specialist med stor erfaring i processer og kvalitetsledelse

Er du PARAT til at hjælpe os med at styrke kvaliteten i vores processer og tværgående samarbejde?

Så er vi PARAT til at blive din nye arbejdsplads. PARAT er sammensat af ordene i vores værdigrundlag: Problemløsende, Aktiv, Resultatskabende, Ansvarlig og Tillidsfuld tilgang til tingene.

 

Om jobbet

Du ser en strategisk opgave foran dig. Til at hjælpe dig får du først og fremmest et stærkt team, der er FlexDanmarks specialister særligt inden for jura, kvalitetsledelse, procesdokumentation, risici, kontroller, GDPR, informationssikkerhed, udbud og kontrakthåndtering, og kommunikation.  

Du får en spændende hverdag, hvor du sammen med dine kompetente kolleger skal hjælpe resten af organisationen med følgende:

 • dokumentere og implementere organisationens væsentligste processer
 • vedligeholde processerne i overensstemmelse regulering og politikker
 • udbygge processerne i vores governance 
 • deltage i opbygning af et kvalitetsledelseskoncept
 • omsætte og optimere arbejdsgange til ensartede, forståelige processer
 • varetage vedligeholdelse af end2end flowet internt i FlexDanmark og eksternt til ejerkreds
 • specificere, forenkle og digitalisere processer i samarbejde med dygtige BI- og IT-udviklere
 • skabe fundamentet for at FlexDanmark kan blive ISO-certificeret
 • styrke vores arbejde med risikovurderinger og compliance

 

Om dig

Din uddannelsesmæssige baggrund kan se forskellig ud afhængig af dit karriereforløb. Du har formodentlig en del teori i bagagen. Din bagage kan fx bestå af en ingeniøruddannelse med dokumenteret teoretisk og 5 års praktisk erfaring med tilsvarende opgaver, gerne fra offentlige virksomheder, fx sygehus el.lign.

Som profil er du:

 • Resultatorienteret
 • Skarp og hurtigt opfattende
 • Hurtigt eksekverende
 • Struktureret og velorganiseret
 • Praktisk anlagt og samtidig abstrakt tænkende
 • Samarbejdsorienteret
 • PARAT (Problemløsende, Aktiv, Resultatskabende, Ansvarlig og Tillidsfuld)

 

Vi lægger vægt på, at du kan trives i en udadvendt rolle i en politisk styret organisation, hvor din gennemslagskraft først og fremmest er bygget op af din tillidsskabende profil, der gør det svære nemt. Du skal kunne balancere mellem selvstændig opgaveløsning, inddragelse af kolleger og udarbejdelse af beslutningsoplæg til videre behandling i FlexDanmarks organisation. Vi lægger derfor vægt på, at dine kommunikationsevner er i top.

Du har, som os andre, et højt humør, og du trives med dit arbejdsområde, uanset hvor tungt det må blive oplevet.

Hos os får du

En udfordrende og unik udviklingsmulighed i en moderne virksomhed, som udfolder sig i skønne lokaler og omgivelser centralt beliggende i Aalborg. Du får godt 120 dedikerede og fagligt kompetente kolleger og et netværk af samarbejdspartnere i trafikselskaberne, som har dyb forretningsmæssig ekspertise og vil være med til at sikre din succes.

 

FlexDanmarks ledere og medarbejdere har et solidt fællesskab med en aktiv personaleforening og mangeartede sociale aktiviteter. Vi tilbyder gode kantineforhold med frivillig madordning og kaffe-, the- og frugtordning. Løn, pension og arbejdsforhold i henhold til overenskomsten på det kommunale område der

vil matche dine kvalifikationer.

 

Skal det være dig?

Så send hurtigst muligt, men senest den 8. august 2021, din ansøgning og CV via jobsøgningsfunktionen på vores hjemmeside www.flexdanmark.dk

 

Vi anvender talenttest og der skal forevises straffeattest ved ansættelse.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Birgitte Mejlsted Hansen på telefon 40705000 eller mail bmh@flexdanmark.dk    

Vil du vide mere om FlexDanmark, se vores fælles ledelsesgrundlag og Funktionsleder Birgitte Mejlsted Hansens personlige ledelsesgrundlag, finder du det på vores hjemmeside www.flexdanmark.dk

Samtaler vil blive afholdt den 12. + 13. august, evt. 2. samtale den 17. august 2021.                       

Om FlexDanmark

FlexDanmark er ejet af Danmarks fem største trafikselskaber. I samarbejde med trafikselskabernes leverandører og kunder, udvikler og implementerer vi nye services til flextrafik. Flextrafik er trafikselskabernes tilbud om at levere kritisk, individuel personbefordring med kollektiv mobilitet. I flextrafikken starter der i gennem snit en rejse hvert tredje sekund. Vi håndterer kritisk systemunderstøttelse, systemovervågning og -support af flextrafik-systemerne. Flextrafikken er planlagt fleksibelt efter passagerernes behov. FlexDanmark driver endvidere et ContactCenter, hvor vi håndterer bestillingsmodtagelse og trafikstyring til trafikselskabernes flextrafik.

FlexDanmark har et årligt budget på ca. 75 mio. kr. Vi hjælper vores ejere med at gennemføre flextrafik-kørsel for over 1 mia. kr. om året. Vi er en organisation med knap 120 ansatte, der stræber efter fælles succes med forankring i vores værdier.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 8. august 2021