Jurist til GDPR og informationssikkerhed (barselsvikariat)

FlexDanmark

Er du PARAT til, at gribe bolden imens vores GDPR-jurist holder barsel?

Så er vi PARAT til at blive din nye arbejdsplads. PARAT er sammensat af ordene i vores værdigrundlag: Problemløsende, Aktiv, Resultatskabende, Ansvarlig og Tillidsfuld tilgang til vores arbejdsopgaver og til hinanden.

Om jobbet

Du har nu muligheden for at blive en del af vores juridiske team, der foruden GDPR, compliance og informationssikkerhed arbejder med kontrakter, udbud, juridisk sparring, proces- og kvalitetsstyring og fungerer som støtteorgan til FlexDanmarks øverste ledelse og bestyrelse.

Dine opgaver vil have informationssikkerhed og GDPR som omdrejningspunkt og vil blandt andet omfatte:

- Risikovurderinger i samarbejde med kolleger fra de enkelte afdelinger

- FlexDanmarks data- og underdatabehandleraftaler

- Overblik over GDPR-kontroller

- Igangsættelse og understøttelse af GDPR-aktiviteter

- Uddannelse af kollegaer i GDPR og informationssikkerhed

- Håndtering af sikkerhedsbrud og indberetninger til Datatilsynet

- Juridisk sparring til FlexDanmarks afdelinger og ejere vedr. informationssikkerhed og GDPR

- Samarbejde med FlexDanmarks DPO

- Garanti for at FlexDanmark overholder GDPR-reguleringen

Om dig

- Du kan formidle de juridiske budskaber enkelt og forståeligt

- Du arbejder struktureret og er god til at planlægge

- Du kan arbejde sammen med ikke juridiske profiler/kompetencer

- Du kan lide at være proaktiv i din tilgang til arbejdet

- Du arbejder selvstændigt og kan tage ansvar ift. GDPR-området

- Du har indsigt i de krav, der løbende dannes som praksis fra Datatilsynet

- Du har en relevant juridisk uddannelse

- Du har min. 2-3 års relevant erhvervserfaring indenfor GDPR-området

Hos os får du

En stilling på strategisk niveau i en moderne virksomhed, som udfolder sig i skønne lokaler og omgivelser centralt beliggende i Aalborg. Du får godt 120 kolleger. Vi har sammen et solidt fællesskab med en aktiv personaleforening og mangeartede sociale aktiviteter. Vi tilbyder gode kantineforhold med frivillig madordning og kaffe-, the- og frugtordning. Vi matcher dine kvalifikationer gennem løn, pension og arbejdsforhold i henhold til overenskomsten på det kommunale område.

Skal det være dig?

Så send hurtigst muligt, men senest den 3. januar 2022 din ansøgning og CV via jobsøgningsfunktionen på vores hjemmeside www.flexdanmark.dk

Vi anvender talenttest og du skal forevises straffeattest ved ansættelse.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Birgitte Mejlsted Hansen på telefon 40 70 50 00 eller på mail bmh@flexdanmark.dk

Vil du vide mere om FlexDanmark, se vores fælles ledelsesgrundlag og din måske kommende leder Birgitte Mejlsted Hansens personlige ledelsesgrundlag, finder du det på vores hjemmeside www.flexdanmark.dk

Samtaler afholdes den 6. og 7. januar 2022, og evt. 2. samtale den 14. januar 2022.

Om FlexDanmark

FlexDanmark er ejet af Danmarks fem største trafikselskaber. I samarbejde med trafikselskabernes leverandører og kunder, udvikler og implementerer vi nye services til flextrafik. Flextrafik er trafikselskabernes tilbud om at levere kritisk, individuel personbefordring med kollektiv mobilitet. I flextrafikken starter der i gennemsnit en rejse hvert tredje sekund. Vi håndterer kritisk systemunderstøttelse, systemovervågning og -support af flextrafik-systemerne. Flextrafikken er planlagt fleksibelt efter passagerernes behov. FlexDanmark driver endvidere et ContactCenter, hvor vi håndterer bestillingsmodtagelse og trafikstyring til trafikselskabernes flextrafik.

FlexDanmark har et årligt budget på ca. 75 mio. kr. Vi hjælper vores ejere med at gennemføre flextrafik-kørsel for over 1 mia. kr. om året. Vi er en organisation med knap 120 ansatte, der stræber efter fælles succes med forankring i vores værdier.


Ansøgningsfrist: 3. januar 2022