Senior projektleder

Senior projektleder

Er du PARAT til- og har erfaringen til at være projektleder i et af de mest vidtrækkende og spændende IT-projekter i Danmark.

Så er vi PARAT til at blive din nye arbejdsplads. PARAT er sammensat af ordene i vores værdigrundlag: Problemløsende, Aktiv, Resultatskabende, Ansvarlig og Tillidsfuld tilgang til opgaverne og dine kolleger.


Om jobbet

Din hverdag vil være præget af spændende udfordringer i form af leverancesikring, dokumentering, planlægning og rapportering på fremdrift i projektet i en tværgående dialog, og i et tæt samarbejde med kolleger, samarbejdspartnere, ledelse, fagspecialister og repræsentanter for ejere.

 Dine opgaver skifter i takt med projektets forskellige faser, men omdrejningspunkterne vil være:

·Sikring af en struktureret planlægning, rapportering og sikre leverancer efterfølgende

  • Tæt dialog med samarbejdspartnere om både de forretnings- og værdimæssige aspekter af projektet
  • Samarbejde med teamet og alle relevante interessenter omkring leverancernes udformning og indhold
  • At sikre og vedholde engagement, involvering og opbakning til projektet, både internt og eksternt

Om dig

Du har en relevant videregående uddannelse og er uddannet projektleder.

Du har minimum 5 års erfaring med komplekse projektledelsesopgaver hvor du har sikret leverancer i høj kvalitet.

Har du kendskab til kollektiv mobilitet eller domænet, vil det være en fordel.  

·Du kan lykkes med dine projekter, fordi du er i stand til at afstemme med dine interessenter og dine projektdeltagere

  • Du er yderst hjemmevant i politisk styrede organisationer, hvor erfaring fra det offentlige vil være en fordel.

·Du har et indgående kendskab til best practice styring af projekter, og hvordan Governance udfoldes i praksis. Du ved, at du vil blive målt på opnåelse af projektets milepæle i afstemt kvalitet, tid og økonomi med særligt fokus på efterlevelse af interessenternes behov.

  • Du vægter og bidrager mærkbart til gode samarbejdsrelationer, og du er samtidig struktureret, målrettet og beslutningsdygtig.
  • Dine kommunikative formidlingsevner er beundringsværdige i tale, og du er samtidigt stærk på skrift.
  • Du er logisk tænkende, og du evner kompetent at omsætte kompleks viden til handlinger.
  • Du motiveres af muligheden for at bidrage aktivt til udviklingen af flextrafikken i Danmark med et personligt fingeraftryk på dette omfattende IT-projekt.

Hos os får du

En selvstændig stilling i en moderne virksomhed, som udfolder sig i skønne lokaler og omgivelser centralt beliggende i Aalborg. Du får godt 120 kolleger. Vi har sammen et solidt fællesskab med en aktiv personaleforening og mangeartede sociale aktiviteter. Vi tilbyder gode kantineforhold med frivillig madordning og kaffe-, the- og frugtordning. Vi matcher dine kvalifikationer gennem løn, pension og arbejdsforhold i henhold til overenskomsten på det kommunale område.

Skal det være dig?

Så send hurtigst muligt, din ansøgning og CV via jobsøgningsfunktionen på vores hjemmeside www.flexdanmark.dk. Vi holder samtaler løbende indtil rette kandidat er fundet.


Vi anvender talenttest og der skal forevises straffeattest ved ansættelse.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Tommy Jensen på telefon 22997829 eller på mail toj@flexdanmark.dk

Vil du vide mere om FlexDanmark, se vores fælles ledelsesgrundlag og Leverance og Produktchef Tommy Jensens personlige ledelsesgrundlag, finder du det på vores hjemmeside www.flexdanmark.dk

Om FlexDanmark

FlexDanmark er ejet af Danmarks fem største trafikselskaber. I samarbejde med trafikselskabernes leverandører og kunder, udvikler og implementerer vi nye services til flextrafik. Flextrafik er trafikselskabernes tilbud om at levere kritisk, individuel personbefordring med kollektiv mobilitet. I flextrafikken starter der i gennemsnit en rejse hvert tredje sekund. Vi håndterer kritisk systemunderstøttelse, systemovervågning og -support af flextrafik-systemerne. Flextrafikken er planlagt fleksibelt efter passagerernes behov. FlexDanmark driver endvidere et ContactCenter, hvor vi håndterer bestillingsmodtagelse og trafikstyring til trafikselskabernes flextrafik.

FlexDanmark har et årligt budget på ca. 75 mio. kr. Vi hjælper vores ejere med at gennemføre flextrafik-kørsel for over 1 mia. kr. om året. Vi er en organisation med knap 120 ansatte, der stræber efter fælles succes med forankring i vores værdier.