Test Manager

Er du PARAT til at hjælpe os med flextrafikkens største strategiske projekt?

Så er vi PARAT til at blive din nye arbejdsplads. PARAT er sammensat af ordene i vores værdigrundlag: Problemløsende, Aktiv, Resultatskabende, Ansvarlig og Tillidsfuld tilgang til opgaverne og dine kolleger.

Om jobbet

Din hverdag vil være præget af variation og udfordringer i relation til planlægning og gennemførelse af test af egenudviklede IT-løsninger såvel som løsninger leveret af eksterne leverandører. Du vil have en bred samarbejdsflade med både eksterne interessenter i trafikselskaberne, kontaktpersoner hos leverandører og udviklings- og driftsteams i FlexDanmark. 

Dine opgaver skifter i takt med de aktuelle prioriteter, men omdrejningspunkterne vil være at: 

 • kommunikere og samarbejde med leverandører samt interne produktansvarlige og teknikere
 • skabe indsigt i og forståelse for krav til IT-løsninger under udvikling eller ændring. 
 • udarbejde planer for konkrete testforløb 
 • orkestrere planlagte testforløb og monitorere testafvikling. 
 • rapportere om teststatus til projektledere.  
 • sikre, at anvendte test-cases kan genbruges til senere regressionstests. 
 • bidrage aktivt i FlexDanmarks bestræbelser på at opnå en høj grad af testautomatisering ved test af egenudviklede løsninger. 
 • rådgive om og instruere i testprincipper, -metoder og -værktøjer. 

Om dig

Du har en relevant uddannelse, det er et plus hvis du har en certificering som eksempelvis ISTQB Advanced Test Manager eller tilsvarende. Herudover har du betydelig erfaring med test af meget store IT-løsninger med mange interessenter og brugerroller. Du arbejder og dokumenterer struktureret, fordi du ved, at genkendelighed er en nøgle til succesfuld formidling og genbrugelighed af arbejdsprodukter som f.eks. test-cases. 

 • du er i stand til at sætte dig ind kravbeskrivelser og på den baggrund danne dig et billede af den samlede løsning og forstå, hvordan du bedst måler kvaliteten af løsningen. 
 • du insisterer på høj kvalitet samtidig med, at dit syn på kvalitet er baseret på en risikovurdering.  
 • du har stærke metodekompetencer i beskrivelse af testplaner, - scenarier og –cases.  
 • du har erfaring med konfigurering og anvendelse af teststyringsværktøj, såsom X-Ray eller andet. 
 • du bidrager mærkbart til gode samarbejdsrelationer, samtidig med at du er målrettet, beslutningsdygtig og kan skabe følgeskab gennem samarbejdet. 
 • dine mundtlige såvel som skriftlige formidlingsevner er særdeles veludviklede, og du kommunikerer lige godt med teknikere og forretningspersoner.  

Hos os får du

En selvstændig stilling i en moderne virksomhed, som udfolder sig i skønne lokaler og omgivelser centralt beliggende i Aalborg. Du får godt 130 kolleger. Vi har sammen et solidt fællesskab med en aktiv personaleforening og mangeartede sociale aktiviteter. Vi tilbyder gode kantineforhold med frivillig madordning og kaffe-, the- og frugtordning. Vi matcher dine kvalifikationer gennem løn, pension og arbejdsforhold i henhold til overenskomsten på det kommunale område.


Skal det være dig?

Så send hurtigst muligt, men senest den 14/10, din ansøgning og CV via jobsøgningsfunktionen nederst i opslaget.

Vi anvender talenttest og der skal forevises straffeattest ved ansættelse.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for IT og compliance Birgitte Mejlsted Hansen på telefon 40705000 eller på mail bmh@flexdanmark.dk

Vil du vide mere om FlexDanmark, se vores fælles ledelsesgrundlag og Chef Birgitte Mejlsted Hansens personlige ledelsesgrundlag, finder du det på vores hjemmeside www.flexdanmark.dk

Om FlexDanmark

FlexDanmark er ejet af Danmarks fem største trafikselskaber. I samarbejde med trafikselskabernes leverandører og kunder, udvikler og implementerer vi nye services til flextrafik. Flextrafik er trafikselskabernes tilbud om at levere kritisk, individuel personbefordring med kollektiv mobilitet. I flextrafikken starter der i gennemsnit en rejse hvert tredje sekund. Vi håndterer kritisk systemunderstøttelse, systemovervågning og -support af flextrafik-systemerne. Flextrafikken er planlagt fleksibelt efter passagerernes behov. FlexDanmark driver endvidere et ContactCenter, hvor vi håndterer bestillingsmodtagelse og trafikstyring til trafikselskabernes flextrafik.

FlexDanmark har et årligt budget på ca. 75 mio. kr. Vi hjælper vores ejere med at gennemføre flextrafik-kørsel for over 1 mia. kr. om året. Vi er en organisation med knap 130 ansatte, der stræber efter fælles succes med forankring i vores værdier.

Ansøgningsfrist: 14. oktober 2022