Lead softwareudvikler

Lead softwareudvikler til flextrafikken

Vil du være med til at skrive en succeshistorie om kollektiv trafik, der har vakt international opmærksomhed? Brænder du for at udvikle IT-løsninger, der understøtter brugernes behov? Så er du måske vores nye kollega.

 

Jobbeskrivelse
Du vil blive ”spillende træner” i et team på 5 engagerede softwareudviklere. Dine opgaver skifter i takt med de aktuelle prioriteringer, men omdrejningspunkterne vil være at:

 • Forstå og udfordre krav til prioriterede udviklingsopgaver.
 • Omsætte de aftalte krav til kode, der kan opfylde kravene i en API-baseret micro-service arkitektur.
 • Gennemføre unit-tests, peer-reviews og kvalitetskontrol af designs og udviklet kode.
 • Klargøre færdigtestet kode til idriftsættelse.
 • Udarbejde systemdokumentation i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang.
 • Sikre at udviklingsprocessen løbende effektiviseres og overholdes.
 • Koordinere udviklingsopgaver i forhold til interne samarbejdspartnere i systemdrift, produktteams og ledelse.
 • Tilrettelægge opgaver for kommende sprint i samarbejde med udviklere, produktejere og chef for afdelingen.
 • Udføre teknologisk rådgivning over for relevante kolleger i FlexDanmark.
 • Fungere som faglig sparringspartner og rådgiver for afdelingschef, herunder lejlighedsvis skrive med på beslutningsoplæg, anbefalinger, handleplaner mm.

 

Den ideelle kandidat til stillingen
Du har en videregående, relevant IT-uddannelse. Gennem dit arbejde med udvikling af software har du vist, at du behersker udviklingsdisciplinen effektivt. Du er typen, der smitter andre med din sans for kvalitet og godt håndværk. Endelig kan du ikke lade være at dele ud af dine omfattende erfaringer.

Flest mulige af følgende kompetencer kendetegner din faglige profil:

 • Du har flere års praktisk erfaring med: Java, Linux, IntelliJ, Jenkins, Docker, PostgreSQL, Spring-universet, Angular, Git/GitLab, ActiveMQ.
 • Du har en interesse for god arkitektur og godt design og ser det som grundlaget for udvikling. F.eks. er du hjemmevant med SOLID-principperne og synes, at bogen ”Clean Code” er en must-read.
 • Du trives i et agilt, SCRUM-inspireret udviklingsklima, hvor du faciliterer en effektiv udviklingsproces.
 • Du finder det let at sætte dig ind i opgavestilleres ønsker og behov og kan håndtere, at disse behov undertiden er modsatrettede.
 • Du kan opretholde en konstruktiv balance mellem idealisme og pragmatisme.
 • Du er opmærksom på, at du udvikler for kunderne og er først tilfreds, når kunden er tilfreds.
 • Du tager initiativer til at forbedre et fælles udviklingsmiljø og arbejdsmetoder, når lejligheden byder sig.
 • Du er i stand til at udtrykke dig let forståeligt og målgruppetilpasset.

 

Udover de nævnte teknologier vil du skulle arbejde med en række andre, hvoraf FlexDanmark betragter nogle som legacy-teknologier.

 

FlexDanmark
FlexDanmark er ejet af trafikselskaberne Movia, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands trafikselskab. Trafikselskaberne bistår kommunerne og regionerne med effektivt at varetage behovsstyret kollektiv trafik. Dette er en vigtig del af den offentlige service, herunder understøttelse af mobilitet på landet og koordinering af transport af bl.a. ældre og handicappede.

Som softwareudvikler vil du bidrage betydeligt til videreudvikling, vedligehold og optimering af FlexDanmarks egenudviklede og kundevendte systemer.

 

FlexDanmark tilbyder
En udfordrende stilling med mulighed for personlig og faglig udvikling blandt dedikerede og fagligt kompetente kolleger. Du tilbydes løn efter kvalifikationer i henhold til gældende overenskomst, et solidt fællesskab med en aktiv personaleforening og andre personalegoder. Forud for ansættelse skal der forevises straffeattest. Vi vil gerne besætte stillingen senest den 1. oktober 2020.  

 

Ansøgning
Kan du se dig selv som medarbejder hos FlexDanmark og indfri vores ønsker og krav, så send en kortfattet ansøgning og dit CV via jobsøgningsfunktionen på vores hjemmeside www.flexdanmark.dk
 senest 16/8 2020.

 

Samtaler
Der afholdes 1. samtale den 20/8 2020 og 2. samtale 25/8 2020.  
Kommer du i betragtning til anden samtale, vil du skulle løse en lille kodeopgave, som du kan gennemgå under samtalen. Vi gør brug af personprofiler i forbindelse med anden samtale.

 

Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere om dette job, kontakt da afdelingschef Peter Molbæk pmo@flexdanmark.dk
eller på telefon +45 51 91 55 41

 

Ansøgningsfrist: 16. august 2020